تبلیغات
كامیاران شهر بابا مردوخ

كامیاران شهر بابا مردوخ
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نام روستاهای كه زنگشان با رنگ متن متفاوت است میتوان با كلیك روی آن ها اطلا عاتی از آن روستا كسب نمود

كامیاران(كامی ران)

۱

توبره ریز(ته ر وه ریز)2 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۲ آهنگران(ئا سن گه ران)4  كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۳ نیجه قه وی(خالی از سكنه)(نی جه قه وی)5 كیلو متری كامیاران
۴ گنبد علیا(گمه ته)5 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۵ خان آباد(خانه با)5 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۶ حسین آباد(خالی از سكنه)(حسین ئا وا)5 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۷ ماویان10 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۸ آفریان علیا(خالی از سكنه)(ئا فریان ژورن)12 كیلو متری كامیاران
۹ آفریان سفلی(خالی از سكنه)(ئافریان خوارن)12 كیلو متری كامیاران
۱۰ كره گل(كه ره گل)12 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۱۱ كوبگار(خالی از سكنه)(كه وار)15 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۱۲ كوره دره سفلی(كوره ره نسار)16 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۱۳ كوره دره علیا(كوره ره خوره تاو)16 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۱۴ گشكی(گه شكی)20 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۱۵ تخت زنگی(ته ختی زه نی)23 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۱۶ كلاتی(كه لا تی)24 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۱۷ لون كهنه(لونه كون)25 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۱۸ سر شیلانه(خالی از سكنه)(سه ر شیلانه)26 كیلو متری كامیاران
۱۹ لون سادات (لون سادات )26 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۲۰ كاوانه حسین(كاوانه)23 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۲۱ كاوانه شریف(كاوانه)23 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۲۲ شاهینی(شاینی)25 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۲۳ عصر آباد(ئه سر ئاوا)30 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۲۴ پشااباد (په شاوه )30 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۲۵ چرسانه(چوره سانه)24 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۲۶ زیویه(زیو یه)25 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۲۷ میسور اب(می سو راو)27 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۲۸ تیلكو(تی له كو)27 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۲۹ بزوش (بز وه ش)29 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۳۰ گلیان(گلیان)32 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۳۱ میرگسار(میر گه سار)33 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۳۲ سیویه(سیو یه)35 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۳۳ گازرخانی (گازر خانی)30 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۳۴ كاشتر(كاشتر)40 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۳۵ یوزیدر(وی زی یه ر)45 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۳۶ تنگی بر(ته نی وه ر)45 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۳۷ دژن(ده ژن )50 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۳۸ سرریز(سه ریز)65 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۳۹ گواز(گوواز)65 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
۴۰ تفین(تفین)60 كیلو متری كامیاران به طرف پالنگان
پالنگان(پالنان)55 كیلو متری كامیاران[ شنبه 21 آبان 1390 ] [ 02:02 ق.ظ ] [ زیرك محمدیان ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :